Sörmlands Media

Instagram

name
Sörmlands Media
Managed by NTM
Media Sweden
Full screen

Description

Instagram är det visuella och bildfokuserade sociala nätverket som används av 61% av de svenska internetanvändarna. Två tredjedelar av åldersgruppen 12-35 år använder kanalen dagligen. Med samma avancerade målgruppsmatchning som används av Facebook i kombination med inspirerande innehåll är Instagram en given kanal för effektfulla marknadsföringskampanjer som skapar kontakt med nya kunder och stärker relationen till de befintliga.