Sörmlands Media

Print Affärsliv - Södermanlands Nyheter

name
Sörmlands Media
Managed by NTM
Media Sweden

Description

Södermanlands Nyheters näringslivstidning. Utgivning 4 gånger per år,  Upplaga ca 16 000 ex/utgåva. 

2021 är utgivningsdagarna 10 mars, 12 maj, 22 september och 10 november.