Sörmlands Media

Print Affärsliv - Katrineholm

name
Sörmlands Media
Managed by NTM
Media Sweden

Description

Katrineholms-Kurirens näringslivstidning. Utgivning 2 gånger per år,  Upplaga ca 8 000 ex/utgåva. 

2021 är utgivningsdagarna 14 april och 13 oktober.