Sörmlands Media

Printannonsering i Affärsliv Södermanlands Nyheter

name
Sörmlands Media
Media Sweden

Description

Södermanlands Nyheters näringslivstidning. Utgivning 4 gånger per år,  Upplaga ca 16 000 ex/utgåva. 

2022 är utgivningsdagarna 9 mars, 11 maj, 21 september och 9 november.