Sörmlands Media

Printannonsering i Affärsliv Katrineholm

name
Sörmlands Media
Media Sweden

Description

Katrineholms-Kurirens näringslivstidning. Utgivning 2 gånger per år,  Upplaga ca 8 000 ex/utgåva. 

2022 är utgivningsdagarna 13 april och 12 oktober.